Publikacja pokonferencyjna

Jak co roku, KN Ius et Sport przewiduje  wydanie publikacja będącej podsumowaniem konferencji Prawo. Sport. Finanse. 2016.

Informacje dot. wymogów redakcyjnych zostaną rozesłane do prelegentów po konferencji.

Więcej informacji wkrótce.

Reklamy