Panele studencko-doktoranckie

Panele studencko – doktoranckie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Sportowego Prawo. Sport. Finanse. 2016 – 7-8 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

I dzień konferencji

15.55 – 17.00 panel studencko-doktorancki – panel I

Adrian Orlicki (UWr): Dlaczego przez najbliższy rok Real Madryt nie stanie się bardziej „galaktyczny”? O zwalczaniu przez FIFA nadużyć przy transferach niepełnoletnich zawodników

Łukasz Jabłoński (UW): Najważniejsze problemy prawne funkcjonowania rynku transferowego na tle regulacji FIFA

Łukasz Kalinowski (UJ): Chińska rewolucja futbolowa oraz jej wymiar prawny i ekonomiczny

Dominik Senkowski (UW): Finansowe fair play w piłce nożnej

17.05 – 18.10 panel studencko-doktorancki – panel II

Wojciech Kiełbasiński (UMK): Prawa i obowiązki Reprezentanta Polski

Mateusz Zawadka (UwB): Wady i zalety stosowania away goals rule w rozstrzyganiu rywalizacji pomiędzy klubami piłkarskimi w rozgrywkach pucharowych

Arkadiusz Górski (UW): Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej

Sebastian Solecki (UWr): Prawo karne wobec problemu dopingu w sporcie

18.15 – 19.20 panel studencko-doktorancki – panel III

Mateusz Lewandowski (UW): Opodatkowanie sponsoringu finansowego podatkiem od towarów i usług

Marcin Brongiel (UJ): Problemy związane z opodatkowaniem dochodów sportowców i zmiany wynikające z orzecznictwa na przestrzeni lat

Maciej Wąsowski (UW): Problematyka salary cup w europejskim futbolu

 

II dzień konferencji

15.20 – 16.20 panel studencko-doktorancki – panel I

Piotr Wenski (UW): Herb klubu sportowego jako znak towarowy. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie T-615/14 – Fútbol Club Barcelona przeciwko OHIM

Aleksandra Burda (UW): Znak towarowy jako istotny element działalności klubu sportowego – o polityce ochrony praw własności intelektualnej w sporcie

Marek Porzeżyński (UKSW): Przykładowe modele wykorzystania ochrony praw własności intelektualnej w branży sportowej

Mateusz Szurman (UJ): Prawne regulacje finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa

16.25 – 17.30 panel studencko-doktorancki – panel II

Agnieszka Wąglorz (UJ): Reklama podczas wydarzeń sportowych

Maciej Pleban (SWPS): Ewolucja zjawiska „Ambush Marketingu”, a polskie i europejskie prawo konkurencji

Katarzyna Siemion (UwB): Ochrona danych osobowych w klubach sportowych

Miłosz Kłosowiak (UW): Przychody z uprawiania sportu – klasyfikacja do źródła przychodów w PIT

17.30 – 18.35 panel studencko-doktorancki – panel III

Michał Nowak, Marta Stanisławska (SWPS): Odpowiedzialność dyscyplinarna zawodnika za stosowanie dopingu w obliczu wyzwań współczesnego sportu. Analiza wyników badań na wybranych przykładach

Mariusz Szatkowski (UG): Odpowiedzialność osób prawnych za przewinienia dyscyplinarne na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej

Iwona Padzik (UW): Płeć a udział w żeńskich zawodach sportowych

Daria Pałucka (UMK): Umowy zawierane pomiędzy zawodnikami a klubami sportowymi

18.40 – 19.40 panel studencko-doktorancki – panel IV

Jakub Adamski (UW): Zagadnienia korporacyjne funkcjonowania lig zawodowych

Krzysztof Wróbel (UW): “Short reporting right.” Prawo do krótkiego sprawozdania z wydarzenia sportowego jako kolizja dwóch wartości: prawa własności i wolności informacji

Mateusz Walczak (UW): Regulaminy federacji sportowych jako praktyki ograniczające konkurencję

 

Reklamy