Panele eksperckie

Panele eksperckie

I DZIEŃ KONFERENCJI – 7 KWIETNIA

9.55 – 11.10 Piłkarski rynek transferowy – panel I

Jakub Laskowski (Legia Warszawa): Regulacje FIFA dotyczące piłkarskiego rynku transferowego w świetle skargi FIFPro z września 2015 r.

Łukasz Wachowski (PZPN): TPO – teoria i praktyka

Tomasz Pasieczny (Arsenal Londyn): Bridge Transfers

11.15 – 12.30 Piłkarski rynek transferowy – panel II

Maciej Broda (Kancelaria Dauerman): Relacje między klubami na tle instytucji rekompensaty za wyszkolenie i mechanizmu solidarności FIFA. Stan prawny wraz z orzecznictwem DRC i CAS

Karol Machnikowski (Kancelaria Adwokacka – Michał Bieniak): Implementacja regulacji FIFA dotyczących pośredników transakcyjnych w Polsce. Podstawowe zagadnienia

Jakub Fornalik (Kancelaria Broniszewski&Granecki): Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

12.40 – 13.55 Finansowanie sportu – panel I

Łukasz Karpiesiuk (Kancelaria Baker&Mckenzie): Finansowanie klubów przez samorządy a prawo pomocy publicznej. Kiedy do gry wchodzi Komisja Europejska

Jakub Pietrasik (Olimpia Sports Management): Sponsoring indywidualny a prawa i obowiązki zawodników wynikające z kontraktów sportowych – na przykładzie siatkarzy

Krzysztof Sachs (PZPN): Źródła finansowania klubów piłkarskich w świetle reguł UEFA Financial Fair Play oraz regulacji licencyjnych

Marek Tronina (Maraton Warszawski): Klub sportowy – oś rozwoju nowoczesnego modelu zarządzania sportem w Polsce

14.00 – 15.15 Finansowanie sportu – panel II

dr Karolina Tetłak (WPIA UW): Finansowanie sportu ze środków publicznych

Kazimierz Romaniec (Wardyński i Wspólnicy): Wpływ Uchwały NSA  z 22 czerwca 2015 r. na funkcjonowanie podmiotów branży sportowej

Konrad Łabudek (Fortuna Zakłady Bukmacherskie): Sponsorowanie sportu przez firmy bukmacherskie. Praktyczne aspekty zakazu reklamy i promocji gier hazardowych

Weronika Achramowicz (Kancelaria Baker&Mckenzie): Cooling-off periods. Odpowiedzialność podmiotów organizujących zakłady sportowe a koncepcja prawna samowyłączenia z gry (samozakazu)

Dzień II – 8 kwietnia

9.40 – 10.55 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel I

prof. Andrzej Wach (WPIA UW, PZPN): Rozstrzyganie międzynarodowych i krajowych sporów sportowych w drodze arbitrażu

Piotr Nowaczyk (CAS): Praktyczne aspekty funkcji arbitra w arbitrażu sportowym

Jakub Laskowski (Legia Warszawa): Właściwość organów jurysdykcyjnych PZPN w przypadku sporu polskiego klubu z zawodnikiem zagranicznym

Paweł Granecki: Nowy regulamin Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim – zagadnienia wybrane

11.00 – 12.15 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel II

Wojciech Deja: Spory piłkarskie z elementem międzynarodowym – wybór prawa właściwego i klauzula jurysdykcyjna (aspekty praktyczne)

Grzegorz Knap (Legia Warszawa): Spory piłkarskie w zakresie naruszeń stabilności kontraktowej w świetle orzecznictwa sportowych organów jurysdykcyjnych

dr Andrzej Bielecki (UW): Prawno-ekonomiczne znaczenie sądownictwa arbitrażowego w rozwiązywaniu sporów w sporcie

dr Magdalena Kędzior (WSPiA Rzeszów): Zaskarżalność nominacji olimpijskich w polskim i niemieckim systemie prawnym

 

12.30 – 13.30 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel III

dr Michał Leciak (UMK): Prawo karne narzędziem rozwiązywania sporów w sporcie

Hubert Radke (UMK): Basketball Arbitral Tribunal (BAT) – pacta sunt servanda w świecie koszykówki

dr Renata Kopczyk (PWr): Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych

13.35 – 14.35 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel IV

Przemysław Plewiński: Postępowanie dyscyplinarne w związku sportowym na przykładzie Polskiego Związku Rugby

Jakub Wiewióra (Tomczak i Partnerzy): Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę w orzecznictwie CAS

Mateusz Stankiewicz: Dochodzenie roszczeń pieniężnych przed organami FIFA

Reklamy