Harmonogram

Harmonogram

Panele eksperckie i  panele studencko-doktoranckie

Konferencja Prawo. Sport. Finanse. 2016 odbędzie się 7 i 8 kwietnia 2016 r. (czwartek-piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Harmonogram

I DZIEŃ KONFERENCJI – 7 KWIETNIA

9.10 – 9.20 Rejestracja

9.20 – 9.40 Otwarcie konferencji

9.40 – 9.55 Keynote lecture – Prof. Andrzej Wach

 

Część ekspercka

9.55 – 11.10 Piłkarski rynek transferowy – panel I

Jakub Laskowski (Legia Warszawa): Regulacje FIFA dotyczące piłkarskiego rynku transferowego w świetle skargi FIFPro z września 2015 r.

Łukasz Wachowski (PZPN): TPO – teoria i praktyka

Tomasz Pasieczny (Arsenal Londyn): Bridge Transfers

11.15 – 12.30 Piłkarski rynek transferowy – panel II

Maciej Broda (Kancelaria Dauerman): Relacje między klubami na tle instytucji rekompensaty za wyszkolenie i mechanizmu solidarności FIFA. Stan prawny wraz z orzecznictwem DRC i CAS

Karol Machnikowski (Kancelaria Adwokacka – Michał Bieniak): Implementacja regulacji FIFA dotyczących pośredników transakcyjnych w Polsce. Podstawowe zagadnienia

Jakub Fornalik (Kancelaria Broniszewski&Granecki): Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

12.40 – 13.55 Finansowanie sportu – panel I

Łukasz Karpiesiuk (Kancelaria Baker&Mckenzie): Finansowanie klubów przez samorządy a prawo pomocy publicznej. Kiedy do gry wchodzi Komisja Europejska

Jakub Pietrasik (Olimpia Sports Management): Sponsoring indywidualny a prawa i obowiązki zawodników wynikające z kontraktów sportowych – na przykładzie siatkarzy

Krzysztof Sachs (PZPN): Źródła finansowania klubów piłkarskich w świetle reguł UEFA Financial Fair Play oraz regulacji licencyjnych

Marek Tronina (Maraton Warszawski): Klub sportowy – oś rozwoju nowoczesnego modelu zarządzania sportem w Polsce

14.00 – 15.15 Finansowanie sportu – panel II

dr Karolina Tetłak (WPIA UW): Finansowanie sportu ze środków publicznych

Kazimierz Romaniec (Wardyński i Wspólnicy): Wpływ Uchwały NSA  z 22 czerwca 2015 r. na funkcjonowanie podmiotów branży sportowej

Konrad Łabudek (Fortuna Zakłady Bukmacherskie): Sponsorowanie sportu przez firmy bukmacherskie. Praktyczne aspekty zakazu reklamy i promocji gier hazardowych

Weronika Achramowicz (Kancelaria Baker&Mckenzie): Cooling-off periods. Odpowiedzialność podmiotów organizujących zakłady sportowe a koncepcja prawna samowyłączenia z gry (samozakazu)

 

15.15 – 15.50 przerwa obiadowa

Część studencko-doktorancka I dnia

15.55 – 17.00 panel studencko-doktorancki – panel I

Adrian Orlicki (UWr): Dlaczego przez najbliższy rok Real Madryt nie stanie się bardziej „galaktyczny”? O zwalczaniu przez FIFA nadużyć przy transferach niepełnoletnich zawodników

Łukasz Jabłoński (UW): Najważniejsze problemy prawne funkcjonowania rynku transferowego na tle regulacji FIFA

Łukasz Kalinowski (UJ): Chińska rewolucja futbolowa oraz jej wymiar prawny i ekonomiczny

Dominik Senkowski (UW): Finansowe fair play w piłce nożnej

17.05 – 18.10 panel studencko-doktorancki – panel II

Wojciech Kiełbasiński (UMK): Prawa i obowiązki Reprezentanta Polski

Mateusz Zawadka (UwB): Wady i zalety stosowania away goals rule w rozstrzyganiu rywalizacji pomiędzy klubami piłkarskimi w rozgrywkach pucharowych

Arkadiusz Górski (UW): Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej

Sebastian Solecki (UWr): Prawo karne wobec problemu dopingu w sporcie

18.15 – 19.20 panel studencko-doktorancki – panel III

Mateusz Lewandowski (UW): Opodatkowanie sponsoringu finansowego podatkiem od towarów i usług

Marcin Brongiel (UJ): Problemy związane z opodatkowaniem dochodów sportowców i zmiany wynikające z orzecznictwa na przestrzeni lat

Maciej Wąsowski (UW): Problematyka salary cup w europejskim futbolu

Dzień II – 8 kwietnia

9.30 – 9.40 Otwarcie II dnia konferencji

Część ekspercka

9.40 – 10.55 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel I

prof. Andrzej Wach (WPIA UW, PZPN): Rozstrzyganie międzynarodowych i krajowych sporów sportowych w drodze arbitrażu

Piotr Nowaczyk (CAS): Praktyczne aspekty funkcji arbitra w arbitrażu sportowym

Jakub Laskowski (Legia Warszawa): Właściwość organów jurysdykcyjnych PZPN w przypadku sporu polskiego klubu z zawodnikiem zagranicznym

Paweł Granecki: Nowy regulamin Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim – zagadnienia wybrane

11.00 – 12.15 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel II

Wojciech Deja: Spory piłkarskie z elementem międzynarodowym – wybór prawa właściwego i klauzula jurysdykcyjna (aspekty praktyczne)

Grzegorz Knap (Legia Warszawa): Spory piłkarskie w zakresie naruszeń stabilności kontraktowej w świetle orzecznictwa sportowych organów jurysdykcyjnych

dr Magdalena Kędzior (WSPiA Rzeszów): Zaskarżalność nominacji olimpijskich w polskim i niemieckim systemie prawnym

dr Andrzej Bielecki (UW): Prawno-ekonomiczne znaczenie sądownictwa arbitrażowego w rozwiązywaniu sporów w sporcie

12.30 – 13.30 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel III

dr Michał Leciak (UMK): Prawo karne narzędziem rozwiązywania sporów w sporcie

Hubert Radke (UMK): Basketball Arbitral Tribunal (BAT) – pacta sunt servanda w świecie koszykówki

dr Renata Kopczyk (PWr): Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych

13.35 – 14.35 Rozwiązywanie sporów w sporcie – panel IV

Przemysław Plewiński: Postępowanie dyscyplinarne w związku sportowym na przykładzie Polskiego Związku Rugby

Jakub Wiewióra (Tomczak i Partnerzy): Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę w orzecznictwie CAS

Mateusz Stankiewicz: Dochodzenie roszczeń pieniężnych przed organami FIFA

 

14.35 – 15.20 przerwa obiadowa

 


Część studencko-doktorancka II dnia

15.20 – 16.20 panel studencko-doktorancki – panel I

Piotr Wenski (UW): Herb klubu sportowego jako znak towarowy. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie T-615/14 – Fútbol Club Barcelona przeciwko OHIM

Aleksandra Burda (UW): Znak towarowy jako istotny element działalności klubu sportowego – o polityce ochrony praw własności intelektualnej w sporcie

Marek Porzeżyński (UKSW): Przykładowe modele wykorzystania ochrony praw własności intelektualnej w branży sportowej

Mateusz Szurman (UJ): Prawne regulacje finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa

16.25 – 17.30 panel studencko-doktorancki – panel II

Agnieszka Wąglorz (UJ): Reklama podczas wydarzeń sportowych

Maciej Pleban (SWPS): Ewolucja zjawiska „Ambush Marketingu”, a polskie i europejskie prawo konkurencji

Katarzyna Siemion (UwB): Ochrona danych osobowych w klubach sportowych

Miłosz Kłosowiak (UW): Przychody z uprawiania sportu – klasyfikacja do źródła przychodów w PIT

17.30 – 18.35 panel studencko-doktorancki – panel III

Michał Nowak, Marta Stanisławska (SWPS): Odpowiedzialność dyscyplinarna zawodnika za stosowanie dopingu w obliczu wyzwań współczesnego sportu. Analiza wyników badań na wybranych przykładach

Mariusz Szatkowski (UG): Odpowiedzialność osób prawnych za przewinienia dyscyplinarne na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej

Iwona Padzik (UW): Płeć a udział w żeńskich zawodach sportowych

Daria Pałucka (UMK): Umowy zawierane pomiędzy zawodnikami a klubami sportowymi

18.40 – 19.40 panel studencko-doktorancki – panel IV

Jakub Adamski (UW): Zagadnienia korporacyjne funkcjonowania lig zawodowych

Krzysztof Wróbel (UW): “Short reporting right.” Prawo do krótkiego sprawozdania z wydarzenia sportowego jako kolizja dwóch wartości: prawa własności i wolności informacji

Mateusz Walczak (UW): Regulaminy federacji sportowych jako praktyki ograniczające konkurencję

Reklamy