Konferencja 2016

Koło Naukowe Prawa Sportowego „Ius et Sport” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziękuje za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Sportowego

Podstrony:

Prawo. Sport. Finanse. 2016

12696557_1132146336830736_2088927228_o

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Sportowego w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. (czwartek-piątek) odbyła się w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji UW.

https://www.facebook.com/events/

Panele eksperckie tegorocznej Konferencji  poświęcone zostały w szczególności zagadnieniom dotyczącym prawnych i finansowych aspektów:

  1. Finansowania sportu;
  2. Rozwiązywania sporów w sporcie;
  3. Piłkarskiego rynku transferowego;

Podczas Konferencji odbyły się również panele studencko-doktoranckie;

Zadaniem Konferencji jest wyznaczenie standardów dalszego rozwoju sportu na wielu płaszczyznach. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji takie wydarzenie jest potrzebne, ponieważ w świecie sportu funkcjonuje wiele aktów prawnych, które utrudniają funkcjonowanie podmiotów działających w szeroko rozumianym środowisku sportowym.

Wydarzenie stanowi analizę współczesnego prawa sportowego i próbę identyfikacja problemów, z jakimi boryka się środowisko sportu polskiego i międzynarodowego, a następnie wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które będą zarówno oryginalne, różnorodne, jak i racjonalne.

Pogłębienie wiedzy uczestników (zarówno prelegentów, jak i słuchaczy) na temat prawa sportowego to szansa rozwoju tej dziedziny i perspektywy na przyszłość. Cele te planujemy osiągnąć poprzez twórczą dyskusję w gronie zaproszonych przez nas wybitnych osobowości ze świata prawa, sportu i biznesu.

Tematyka tegorocznej konferencji stanowi odpowiedź na intensywny wzrost zainteresowania obszarem prawa sportowego, dający się zaobserwować w ostatnich latach, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków prawa. Jako organizatorzy, dostrzegamy potrzebę  naukowego określenia wyzwań stojących obecnie przed tą dyscypliną prawa oraz konieczność znalezienia właściwych rozwiązań legislacyjnych, odpowiadających na te wyzwania.

Tematy tegorocznych paneli, w szczególności poprzez nacisk położony na konieczność poszukiwania praktycznych rozwiązań w procesie tworzenia i stosowania prawa, dotyczą kluczowych obecnie wyzwań stojących przed prawem sportowym. Prawo, sport i finanse, to trzy dziedziny, które należy rozpatrywać łącznie. Tylko wieloaspektowa analiza tych zagadnień pozwoli na osiąganie korzyści przez każdy wymieniony wyżej sektor. Realizacja założeń biznesowych (wobec powszechnego obecnie zjawiska komercjalizacji aktywności sportowej), oraz interes podmiotów zaliczających się do szeroko pojętego ruchu sportowego, wymaga od ustawodawcy racjonalnego podejścia i znalezienia tzw. „złotego środka”.

Przewiduje się wydanie pokonferencyjnej publikacji w formie książkowej (zawierającej artykuły prelegentów, którzy wyrażą chęć partycypacji w takim przedsięwzięciu).

Swój udział w Konferencji zapowiedziało liczne grono ekspertów w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego, w tym pracownicy naukowi oraz praktycy, a także przedstawiciele polskich związków sportowych. Obok wystąpień eksperckich odbędą się także panele studencko-doktoranckie.