Doping w sporcie, spotkanie z Michałem Nowakiem

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie KN „Ius et Sport”, które odbędzie się w czwartek 3 marca 2016r. o godzinie 20:00, sala 2.3. w Cl II (ul. Lipowa 4).

Na spotkaniu przedstawione zostaną kluczowe kwestie związane ze zjawiskiem dopingu w Polsce.

Spotkanie poprowadzi mgr Michał Nowak, doktorant z warszawskiego Uniwersytetu SWPS, a także absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, absolwent SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

Publikacje:
M. Nowak, Ochrona praw konsumenta na rynku usług turystycznych, Kortowski Przegląd Prawniczy 2014, nr 1, (str.32-37).


Współautor książki pt.
M.Nowak, Walka z dopingiem w Polsce [w:] T. Gardocka, D. Jagiełło red. Problemy prawne na styku sportu i medycyny wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (str.32-41)

Do zobaczenia w najbliższy czwartek 03.03.2016r. w sali 2.3. w CI II godzina 20:00!