Transformacja polskiego sportu po II wojnie światowej na przykładzie stołecznego futbolu – relacja

We wtorek, 8 grudnia gościliśmy dr Roberta Gawkowskiego, historyka sportu oraz członka komitetu obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz prelegent opowiedział o transformacji polskiego sportu po II wojnie światowej na przykładzie stołecznego futbolu.

Wystąpienie związane było z projektem „Futbol w ruinach miasta”, które nasze Koło objęło patronatem medialnym.

Nasz gość nakreślił sytuację panującą w polskim sporcie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej: jak wyglądała odbudowa w kontekście zmian systemowych wprowadzających scentralizowany system zarządzania, obowiązujący we wszystkich krajach, które po 1945 roku znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny.

Pan doktor omówił zmiany formalno-organizacyjne w klubach jak również opowiedział o działalności zakulisowej, niesformalizowanej. Przytoczył m.in. kazus Sarmaty, klubu niepoprawnego politycznie z racji historycznych związków z niekomunistyczną Polską Partią Socjalistyczną. Dużo miejsca poświęcił również dziejom warszawskiej Polonii i jej problemom powstałym po zakończeniu kilkumiesięcznej współpracy z milicją.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom projektu „Futbol w ruinach miasta”, w tym za podarowany nam prezent i mamy nadzieję, że to nie koniec współpracy z naszym Kołem!