Zarządzenie sporem w sporcie – prawa wlasnosci intelektualnej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Zarządzenie sporem w sporcie – prawa wlasnosci intelektualnej / znaki towarowe – najlepsze praktyki„, które poprowadzi pani Katarzyna Grabska-Luberadzka, dyrektor ds. prawnych PKOL. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o 20:00 w sali 1.3 CI II (ul. Lipowa 4).

Podczas wykładu nasz gość opowie o sporach powstających na gruncie praw własności intelektualnej w sporcie, sposobach i rozwiązywania oraz o ogólnej charakterystyce znaków towarowych w sportach olimpijskich.

Po spotkaniu zapraszamy na wyjście integracyjne.

Katarzyna Grabska-Luberadzka – Dyrektor ds. Prawnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mediator w sprawach gospodarczych; w latach 2011 – 1012 Szef Grupy Prawa Sportowego warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Bird & Bird. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie prawem sportowym, prawem gospodarczym i prawem własności intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Macleay College w Sydney (Diploma Of Business Management – Sports Business, Diploma Of Sports Marketing And Management).

Autor publikacji z zakresu prawa sportowego, m.in. Alternatywa dla Sądu w sporach sportowych (2010), Mediacje w sporach sportowych (2010), Sponsoring Sportowy – szansa a nie zagrożenie dla biznesu (2011); Sportowe Sądownictwo Polubowne w Polsce – historia legislacji (2012); członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, International Association of Sports Law (IASL); prelegent: 15 Światowego Kongresu IASL (International Association of Sports Law 2009); I i II Forum Prawa Sportowego (PKOl 2010); Sports Arbitration Seminar (International Association of Young Lawyers; 2011); Kibicowa nie2012.pl (Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji 2012); Polskiego Kongresu Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych (Instytut Allerhanda 2012) oraz konferencji prawa sportowego 2015 organizowanej przez zaprzyjaźnione koło „Ius Sportiva” z UMK.