Skrót z drugiego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

25 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, obradującej pod przewodnictwem posła Ireneusza Rasia (PO), przewodniczącego Komisji. Zrealizowano porządek dzienny w przedmiocie dyskusji na temat pracy Komisji do 31 grudnia 2015 r.

Poseł Raś poprosił o zgłaszanie tematów do planu pracy do końca roku i na pierwsze półrocze 2016 r. na piśmie lub drogą e-mailową, ewentualnie przyjścia do sekretariatu i pozostawienia sugestii.

Zaproponował, aby wnioskować do Marszałka Sejmu o powołanie dwóch stałych podkomisji – ds. turystyki i nieco zmodyfikowaną w porównaniu z poprzednią, od dużych imprez. Projektowaną komisję nazwał mianem podkomisji do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze mistrzostw świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

Dalej Poseł Raś poinformował, że w ostatnich latach Komisja prowadziła wiele bilateralnych działań z parlamentarzystami innych krajów w obszarze sportu i turystyki. – Wymienię, że mamy bardzo bliskie kontakty z naszymi odpowiednikami w parlamencie niemieckim, ukraińskim, włoskim, tureckim i ze Słowakami. (…) był projekt ewentualnej wspólnej organizacji igrzysk Kraków – Słowacja, więc tutaj ze Słowakami współpracujemy; Euro 2012 – z Ukraińcami, to nas mobilizowało do kontaktów; z Włochami – dlatego, że od nich możemy się wiele nauczyć, jeśli chodzi tę o drugą część naszej działalności, czyli turystykę.(…) To są dzisiaj nasze kierunki aktywnej współpracy międzynarodowej, z tego czerpiemy pewne doświadczenia: pomagamy Ukraińcom; uczymy się od Włochów; ze Słowacją jako sąsiadami mamy też wiele podobnych problemów, ale mamy też – jeśli chodzi o bazę dla naszej turystyki – wspólne Tatry. Jeśli chodzi o partnera niemieckiego, to na samym początku były to kontakty, kiedy oni przekazywali nam pewne informacje, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych. Potem przy EURO 2012 okazało się, że nawet oni częściej słuchali tego, co mamy do powiedzenia, bo o pewnych kwestiach dowiadywali się od nas i chcieli przenosić na swój grunt. Myślę nawet, że w wielu kwestiach dzisiaj poprawiają prawo, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia.

Przewodniczący zachęcił zebranych do zgłaszania własnych pomysłów nawiązania współpracy. Opowiedział o ciekawym kontakcie, jaki nawiązał: – Podejmowałem w naszym parlamencie na prośbę ambasadora Iranu ośmiu deputowanych parlamentu irańskiego. (…) Oni są bardzo zainteresowani kontynuacją nawiązanej współpracy formalnej między parlamentarzystami Iranu i Polski, zajmującymi się sportem i turystyką. Możemy postawić w tym obszarze również kolejny krok i będziemy to badać, tym bardziej że w tej chwili, jak państwo wiecie, politycznie Iran się otwiera (…) Możemy, podobnie jak z Turcją, nawiązywać relacje w podobnej atmosferze z krajem innej kultury.

Jako pierwszy głos zabrał poseł Jacek Fajfus (PiS). Poruszył temat wyjazdów do ośrodków przygotowań olimpijskich – aby zobaczyć, jak wygląda szkolenie, praca, itp. Stwierdził, że należy uznać dobrą pracę funkcjonowanie Centralnych Ośrodków Sportu za kwestię priorytetową dla polskiego sportu.

Poseł Jakub Rutnicki z PO mówił o projekcie siatkarskich ośrodków szkoleń: -To jeden z największych projektów, które udało nam się wspólnie realizować. Myślę, że z wielkim powodzeniem, gdzie tak naprawdę i w gimnazjach, i w liceach w całym kraju już jest kilka tysięcy młodzieży zaangażowanej w ten projekt. Poseł zasugerował szybkie zasygnalizowanie problemu i ustalenie, w jaki sposób Ministerstwo Sportu wspólnie z Ministerstwem Edukacji widzi możliwość rozwiązania tego projektu. Ponadto wskazał na to, że powinno się na jednym z pierwszych posiedzeń poruszyć temat przygotowań do styczniowych ME w piłce ręcznej.

Jego partyjny kolega Adam Korol zgodził się z przedmówcą oraz dodał od siebie projekty związane z lekką atletyką, koszykówką. Przypomniał także o rozporządzeniu stypendialnym. – Proponowaliśmy zwiększenie liczby imprez, na których można zdobyć te stypendium. Wspomniał też o temacie powrotu juniora młodszego do kadr wojewódzkich. – Ten pomysł też powstał w ostatnim czasie, konsultowaliśmy z polskimi związkami sportowymi. (…) Możemy o tym dyskutować dokładniej, tym bardziej że wiązałoby to się z pozostawieniem dodatkowych środków w samorządach, więc de facto wsparlibyśmy kluby, w których sytuacja nie jest za ciekawa.

Poseł Grzegorz Janik z PiS-u proponował posiedzenie na Śląsku, na terenie AWF-u Katowice. – Moja propozycja jest oczywiście uzgodniona z panem rektorem profesorem Zającem i jeżeli byłaby taka chęć Wysokiej Komisji czy prezydium, czy pana przewodniczącego, to w posiedzeniu Komisji mogliby wziąć udział wszyscy rektorzy polskich AWF-ów. Zaproponował też kilka tematów. Z kolei posłanka Małgorzata Niemczyk z PO rozwinęła temat zasygnalizowany przez posła Janika, dotyczący nauczycieli wychowania fizycznego w klasach I–III.

Debiutujący poseł Marek Matuszewski z PiS poparł głosy co do utworzenia stałych podkomisji, zwłaszcza w obszarze turystyki. Dodał: – Zgłasza się do mnie wielu działaczy, nauczycieli WF-u, że rzeczywiście w I–III klasie – co może nie wszyscy wiedzą – lekcje WF-u nie są prowadzone przez tak zwanych nauczycieli WF-u więc trzeba na ten temat porozmawiać.(…) wymieniłbym łyżwiarstwo szybkie, lodowiska, hokej na lodzie (moja ulubiona dyscyplina) i oczywiście to, o czym powiedziała pani poseł, też trzeba będzie zająć się tymi tematami. Poparł też pomysł komisji wyjazdowych.

Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko z PSL poinformował, że od marca podjęto działania, dalsze prace w podkomisji, w MSZ w sprawie otwarcia, uruchomienia przejścia – Kanał Augustowski, pieszo, dla ruchu rowerowego i kajakowego. Zaproponował też, żeby Komisja współpracowała w sprawie turystyki. Wskazał poza tym, że trzeba mieć bardzo silną Komisję stałą sportu wyczynowego. Co do kolejnych tematów: – Jako od lat działacz sportowy proponuję, żeby Komisja – to taki mój wniosek, żeby te środki finansowe, które są przydzielane samorządom wojewódzkim na budowę bazy sportowej, były kierowane na budowę obiektów lekkoatletycznych, ale w miastach na prawach powiatu i z co najmniej 60% dofinansowaniem.

O nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych mówił poseł PiS, Przemysław Czarnecki: – Sądzę, że po paru miesiącach obowiązywania znowelizowanej ustawy będzie możliwa refleksja wspólnie ze Ministerstwem Spraw Wewnętrznym, ze środowiskiem kibicowskim, z policją. Będzie warto wspólnie spotkać się na posiedzeniu Komisji i porozmawiać, czy te rozwiązania się sprawdzają.

Poseł Stefan Romecki z partii Kukiz15 podkreślał ważność sportu dla dzieci.

Poseł Grzegorz Furgo odniósł się do kwestii u.b.i.m.: – Z tego co wiem – jest bardzo duży niepokój związany z kosztami i z możliwościami dotyczącymi organizowanych imprez, więc warto się temu przyjrzeć.

Poseł Marek Ruciński, ortopeda i traumatolog narządów ruchu, poruszył trzy kwestie: czy Komisja kiedykolwiek zajmowała się fizjologią i psychologią sportu, profilaktyki i prewencji urazów sportowych oraz segment trenerski.

Poseł Tomasz Kucharski z PO poruszył temat dopingu w sporcie. – Chciałbym wnosić o wsparcie naszej Komisji w zwalczaniu dopingu w sporcie, aby wskazywać tym młodym ludziom, jak dużym zagrożeniem jest doping.

Jakub Rutnicki z PO podniósł, by zaprosić na posiedzenie komisji nowego ministra sportu.

Na koniec znów przemawiał poseł Raś. – Jak mówili Rzymianie, armii rzymskiej potrzebne są trzy rzeczy: po pierwsze – pieniądze, po drugie – pieniądze i po trzecie – pieniądze. Tak samo jest to istotne w naszych obszarach. – tak podsumował fragment swych rozważań na temat budżetu na sport i turystykę. – W ramach środków na sport są środki budżetowe, są środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – one pochodzą z odpisów z gier liczbowych objętych monopolem państwa, czyli od tak zwanych gier liczbowych Totalizatora Sportowego. Te odpisy, to jest specjalny fundusz w dyspozycji ministra sportu. Jest jeszcze jeden fundusz, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, to są środki tak zwane korkowe. To jest dzisiaj budżet de facto na sport. I są środki na turystykę. W dalszej części poruszył temat bukmacherki. – Istnieją zakłady bukmacherskie, które w tej chwili są opodatkowane na poziomie 8–9% w skali kraju. Reszta tych pieniędzy, mówiąc w skrócie, wypływa do tak zwanych rajów podatkowych. Myślę, że jest to teren do jakiegoś uporządkowania w najbliższej kadencji Sejmu, na pewno przez ministra finansów, bo nie powinno być przyzwolenia na taką sytuację. Zapowiedział, że będzie proponował, by stworzyć jeszcze jeden fundusz. – Na przykład Fundusz Rozwoju Klubów Sportowych w Polsce i żeby przeznaczyć na niego jakiś procent odpisów z tego podatku, gdyby udało się ogarnąć więcej niż dzisiejsze 9%.(…) W związku z tym odpis od tych zakładów mógłby być bardzo dobrym odpisem, który stworzyłby pewien fundusz, który w połączeniu ze środkami samorządowymi dałby nam wreszcie środki na wspomaganie zadań klubów sportowych. (…) Proszę tylko nie zrozumieć w ten sposób, że chcielibyśmy 10% podatkiem obłożyć te zakłady, bo nie. Z drugiej strony, chcę państwu powiedzieć, że dla tych którzy mówią o sporcie profesjonalnym, to dzisiaj tylko legalne podmioty bukmacherskie mogą wspomagać sport profesjonalny i wspomagają.(…) Natomiast, jeśli chodzi o turystykę, to środki według mnie są wciąż niewystarczające i na pewno na ten temat będziemy musieli rozmawiać.

Pełna relacja dostępna tutaj: drugie posiedzenie