Walka z dopingiem w sporcie – relacja

2 grudnia odbyło się spotkanie „Ius et Sport” poświęcone prawnym aspektom walki z dopingiem w sporcie. Gościem Koła był pan Michał Rynkowski – Dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i doktorant na WPiA UW.

W trakcie spotkania rozmawialiśmy o formach walki z dopingiem, nasz gość omówił działania polskiej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej (WADA) oraz przedstawił nam problemy, z którymi spotyka się cały ruch olimpijski.
Po omówieniu krajowych i międzynarodowych regulacji dot. dopingu zajęliśmy się scharakteryzowaniem antydopingowych postępowań dyscyplinarnych, arbitrażowych i sądowych.
Panu Michałowi serdecznie dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszego spotkania.
img_466820kopia
Michał Rynkowski – Dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Cywilnego WPIA UW, odpowiedzialny za administrowanie Biurem Komisji, koordynację działań Komisji, współpracę międzynarodową i międzyorganizacyjną, realizację i opracowywanie programów antydopingowych oraz opracowywanie projektów rozwiązań prawnych, przewodniczący grupy eksperckiej Rady Europu ds. antydopingowych postępowań dyscyplinarnych.