1 posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – skrót

17 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie nr 1 sejmowej Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS), podczas którego, obradująca pod przewodnictwem wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak, dokonano wyboru Prezydium Komisji.

KFS

Pierwsze posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zostało zwołane przez Marszałka Sejmu na podstawie art. 20 ust. 2 regulaminu Sejmu.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

Poseł Małgorzata Niemczyk (PO):

Dziękuję bardzo, Małgorzata Niemczyk. Szanowna pani marszałek, Wysoka Komisjo, szanowni państwo posłowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłaszam do prezydium Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na funkcję przewodniczącego Komisji posła Ireneusza Rasia. W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej pragnę przedstawić sylwetkę pana posła Ireneusza Rasia. Poseł pełni mandat poselski od trzech kadencji Sejmu od 2005 r. W V kadencji był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, w VI kadencji w latach 2007-2011 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Natomiast w VII kadencji był jej przewodniczącym. Pod przewodnictwem posła Ireneusza Rasia Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki odbyła 184 posiedzenia i koncentrowała się na sprawach sportu, szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz turystyki, w tym rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, systemu finansowania współzawodnictwa sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych, budowy nowoczesnych kompleksów sportowych i bazy sportowej, kontroli stanu przygotowania reprezentacji narodowych do igrzysk olimpijskich i imprez mistrzowskich, bazy naukowej dla potrzeb sportu wyczynowego, roli medycyny sportowej, walki z dopingiem w sporcie, rozwoju i ochrony sektora usług turystycznych oraz promocji Polski za granicą, a także stanu przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 oraz turniejów finałowych Mistrzostw Europy i Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Polsce w 2013 r. i 2014 r.

Pod przewodnictwem posła Ireneusza Rasia przygotowano między innymi projekty ustaw o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie ustawy o grach hazardowych. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącego poseł Ireneusz Raś wykazywał się ogromnym zaangażowaniem, a zarazem pracą ponad podziałami politycznymi dla dobra polskiego sportu oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej i turystyki. W życiu prywatnym jest fanem piłki nożnej – Cracovia Kraków oraz czynnie uprawia kolarstwo i biegi. W związku z powyższym w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zgłaszam kandydaturę pana posła Ireneusza Rasia na funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Bardzo dziękuję.

(…)

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak:

Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną kandydaturą pana posła Ireneusza Rasia. Oczywiście na przewodniczącego, jest to etap głosowania na przewodniczącego.

Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pana posła Ireneusza Rasia, proszę o podniesienie ręki. (22) Kto jest przeciw? (0) Kto się wstrzymał? (0) Stwierdzam, że przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki został wybrany pan poseł Ireneusz Raś 22 głosami za. Zapraszam pana przewodniczącego do nas.

(…)

USTALENIA WS. LICZBY ZASTĘPCÓW

Poseł Jacek Falfus (PiS):

Pani marszałek, jest kwestia taka, że według naszego rozeznania, mówię to w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, uzgodniono, że zastępców przewodniczącego będzie trzech i to jest uzgodnienie między klubami. Dlatego proszę o uszanowanie tego uzgodnienia. Gdyby pani uznała, że trzeba ogłosić przerwę, to wtedy w trakcie przerwy my to uzgodnimy, bo ta sprawa jest już ustalona z klubami.

Poseł Ireneusz Raś (PO):

Zgłaszam taki sam wniosek formalny jak pan poseł Jacek Falfus, aby wybrać dziś trzech zastępców przewodniczącego, a nie czterech. Możemy to przegłosować wnioskiem formalnym tak, żeby skonsumować głos Prawa i Sprawiedliwości.

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak:

Rozumiem, że wniosek dotyczy tej kwestii, żeby przegłosować w dniu dzisiejszym wybór trzech zastępców, a czwarte miejsce pozostawiamy wolne i nie głosujemy, jeżeli chodzi o zastępcę przewodniczącego.

Kto jest za tym, żeby głosować nad trzema kandydaturami na zastępców przewodniczącego? (22) Kto jest przeciw? (0) Kto się wstrzymał? (0)

W związku z tym Komisja podjęła uchwałę, że w dniu dzisiejszym wybieramy trzech zastępców przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W takim razie proszę o zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego Komisji. Bardzo proszę panie pośle.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Poseł Wojciech Kossakowski (PiS):

Dziękuję, pani marszałek. Poseł Wojciech Kossakowski. Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłosić kandydaturę pana posła Marka Matuszewskiego. (…) Pan poseł jest posłem V, VI, VII i obecnej VIII kadencji Sejmu, od samego początku aktywny członek tejże Komisji. Aktywny działacz sportowy, w tej chwili zawodnik trzecioligowej drużyny hokejowej „Jeże” Zgierz, aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy sportowe. Dał się poznać jako osoba działająca ponad podziałami, twardy i nieustępliwy w działaniach w Komisji i tak samo na boisku, na lodowisku i w życiu. Tak więc rekomenduję kandydaturę pana posła Marka Matuszewskiego.

Poseł Grzegorz Janik (PiS):

Pani marszałek, panie przewodniczący, Grzegorz Janik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym zgłosić również na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pana posła Jacka Falfusa. Pan poseł Jacek Falfus jest posłem IV, V, VI, VII i obecnej VIII kadencji Sejmu. Od V kadencji Sejmu pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji. Miałem również przyjemność pracować z nim w tych komisjach i mogę zarekomendować, że jest człowiekiem bardzo dobrze zorientowanym w problematyce sportu i to sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego, jak również w tematyce turystyki. Pan poseł Jacek Falfus ma również bardzo dobre rozeznanie co do infrastruktury sportowej. Na jego terenie jest COS w Szczyrku, bo stamtąd pochodzi. Tak więc rekomenduję pana posła Jacka Falfusa na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Poseł Ireneusz Raś (PO):

W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałem zgłosić na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pana posła Jakuba Rutnickiego. Pan poseł Jakub Rutnicki od 2005 r. jest posłem i przez te wiele lat pracował w parlamencie przy różnych projektach związanych ze sportem. Przez ostatnie cztery lata pełnił w Komisji funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji. Jest znany nie tylko z pracy nad prawem dotyczącym sportu i turystyki, ale również animatorem wielu przedsięwzięć w Wielkopolsce, skąd pochodzi i w której wybrany został posłem, oraz wielu imprez, które służą popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. Aktywność pana posła w prezydium na pewno będzie bardzo przydatna i tu kropka.

GŁOSOWANIE

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak:

Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Proszę pamiętać, że głosujemy tylko trzy propozycje na stanowiska zastępców przewodniczącego, w związku z przegłosowaną przez państwa uchwałą, że nie dokonujemy na razie wyboru na czwarte stanowisko. Nie słyszę innych propozycji kandydatur na stanowisko zastępcy przewodniczącego.

W związku z tym, że zgłoszono taką liczbę kandydatów, która odpowiada dzisiejszej liczbie zastępców przewodniczącego, proponuję dokonanie wyboru w głosowaniu łącznym. Czy ktoś się sprzeciwia tej propozycji? Nie słyszę.

Kto jest za zgłoszonymi kandydaturami, proszę o podniesienie ręki. (24) Kto jest przeciw? (0) Kto się wstrzymał? (0)

Informuję, że zastępcami przewodniczącego Komisji zostali wybrani: pan Jacek Falfus, pan Jakub Rutnicki i pan poseł Marek Matuszewski. Gratuluję państwu wyboru, życzę udanych obrad i na tym część posiedzenia Komisji dotyczącą wyboru członków prezydium Komisji uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.

Pełen zapis posiedzenia:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=KFS-1