Walne Zgromadzenie Członków KN „Ius et Sport” – relacja

21 maja 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków KN „Ius et Sport”.
Podczas spotkania dokonaliśmy podsumowania działalności Koła w roku akademickim 2014/15. Odbyliśmy dyskusję nad planami na przyszły rok i wybraliśmy członków zarządu na przyszły rok.

Zarząd KN „Ius et Sport” na rok 2015/16:

  • Prezes – Mateusz Walczak
  • Wiceprezes – Jakub Adamski
  • Wiceprezes – Bartosz Kłosiński
  • Skarbnik – Iwona Padzik
  • Członek zarządu – Andrzej Stelmachowski
  • Członek zarządu – Maciej Loroff

Za wkład w rozwój Koła serdecznie dziękujemy dotychczasowemu prezesowi – Krzysztofowi Wróblowi. Dziękujemy również członkom – założycielom Koła, którzy kończą w tym roku studia na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Wszystkich zainteresowanych prawem sportowym zapraszamy do aktywności w ramach Koła w nadchodzącym roku akademickim.