Konferencja naukowa „Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – w poszukiwaniu idealnego modelu” (Toruń)

Przedstawiciele naszego Koła Naukowego wzięli udział w pierwszej w historii UMK w Toruniu konferencji naukowej poświęconej prawu sportowemu.

Swoje referaty wygłosili: Krzysztof Wróbel (Prezes Ius et Sport) oraz Mateusz Walczak (Wiceprezes Ius et Sport).
KN Ius et Sport dzielnie reprezentował także mgr Grzegorz Knap jeden z założycieli Koła.