Rozwiązywanie sporów sportowych w praktyce – relacja

Spotkanie z mec. Tomaszem Sychowiczem oraz mec. Jakubem Fornalikiem pt.: „Rozwiązywanie sporów sportowych w praktyce” odbyło się 13 kwietnia 2015 r. o 20:00 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4). Organizatorami spotkania były Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji – KoMiN oraz Koło Naukowe Prawa Sportowego: Ius et Sport działające przy WPiA UW.

  • Tomasz Sychowicz, adwokat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz King’s College London (LL.M.). Współpracuje z Departamentem Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura kancelarii Dentons. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych: arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Członek organizacji arbitrażowych: YAPP, Young ICCA oraz Young ICSID.
  • Jakub Fornalik – aplikant adwokacki, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago-Kent College of Law (LL.M.). Prowadzi praktykę prawa sportowego w kancelarii Broniszewski & Granecki Kancelaria Adwokacka. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów związanych z piłką nożną, które reprezentuje w sporach przed organami PZPN, FIFA oraz przed CAS w Lozannie. Zastępca sekretarza Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy NRA w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Nasi goście to wybitni ekspertami w dziedzinie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, szczególnie tych z zakresu prawa sportowego. Swoje doświadczenie zdobywali między innymi w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie.