„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA SPORTOWEGO” – publikacja pokonferencyjna

Szanowni Państwo, przedstawiamy Wam pierwszą w historii Uniwersytetu Warszawskiego publikację pokonferencyjną w całości poświęconą prawu sportowemu. Publikację będziecie mogli znaleźć w niemal każdej bibliotece akademickiej w Polsce.

Publikacja jest efektem dyskusji i rozważań przedstawionych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Sportowego „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA SPORTOWEGO – POMIĘDZY KULTURĄ, BIZNESEM A POTRZEBĄ BEZPIECZEŃSTWA”, która odbyła się w marcu 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Autorami prac są m.in. prof. Andrzej Wach, dr Karolina Tetłak, dr Krzysztof Wąsowski oraz Mateusz Dróżdż. Publikacja zawiera także wybrane prace studentów i doktorantów z różnych uczelni.

Reprezentantami Uniwersytetu Warszawskiego w części studencko – doktoranckiej poniższej publikacji byli: Jakub Adamski, Grzegorz Knap, Mateusz Walczak oraz Krzysztof Wróbel.

Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Za druk, skład, łamanie oraz projekt okładki odpowiada Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.11061011_840449795993652_7529723386187569062_o

Spis treści:

Słowo wstępne

CZĘŚĆ I

Mateusz Dróżdż – Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – problemy praktyczne, związane z organizacją imprez masowych

Jakub Laskowski – Działalność pośredników przy transakcjach na rynku piłkarskim w świetle regulacji federacji piłkarskich. Teraźniejszość i przyszłość

Karolina Tetłak – Immunitet podatkowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Andrzej Wach – Spór co do modelu rozwiązywania sporów sportowych

Krzysztof Andrzej Wąsowski – Administracyjnoprawne aspekty zakazu klubowego

CZĘŚĆ II

Jakub Adamski – Gmina jako właściciel klubu sportowego a zasady gospodarki komunalnej

Grzegorz Knap – Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Anna Kornecka – Pojęcie organizatora na gruncie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Katarzyna Martowłos – Ograniczenia reklamy podczas imprez sportowych w prawie polskim

Mateusz Walczak – Unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej – zagrożenie czy szansa dla piłkarskiej Europy?

Agnieszka Wąglorz – Finansowanie klubów sportowych przez gminy