Prelegent – dr Maciej Taborowski

Kolejnym ekspertem, który wystąpi na naszej konferencji jest dr Maciej Taborowski.

Temat wystąpienia: „Rozlane mleko” – skutki prawne braku notyfikacji niektórych przepisów ustawy o grach hazardowych (na przykładzie art. 14 ugh).

Dr Maciej Taborowski – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Centrum Europejskiego UW, wieloletni wykładowca z zakresu instytucjonalnego oraz gospodarczego prawa Unii Europejskiej (rynek wewnętrzny, prawo konkurencji, pomoc publiczna) na studiach podyplomowych (UW, PAN), a także na szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych; prowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla UKIE, MSZ, KSAP, Ministerstwa Sprawiedliwości, pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze; autor ok. 80 publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii „Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe” (Warszawa, 2012), nagrodzonej prestiżową nagrodą miesięcznika „Państwo i Prawo” w konkursie na najlepszą pracę doktorską; autor opracowań w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych (m.in. Common Market Law Review, Columbia Journal of European Law).

10422493_838107416227890_5403723169473124375_n