Prelegent – dr Magdalena Kędzior

Kolejnym prelegentem w panelu „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ustawy hazardowej.” będzie pani dr Magdalena Kędzior.

Temat wystąpienia: „Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w sporcie.”

Magdalena Kędzior – Doktor prawa niemieckiego, LL.M., adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Autorka licznych publikacji z zakresu komparatystyki prawniczej, prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Niemieckiego Stowarzyszenie Prawa Sportowego.

11024665_835356189836346_8644475377095796858_o