„Prawne aspekty transferów na przykładzie siatkówki” – relacja ze spotkania

Spotkanie KN „Ius et Sport” z mec. Jakubem Pietrasikiem pt.”Prawne aspekty transferów na przykładzie siatkówki”
Spotkanie odbyło się 3 marca 2015 r.

Jakub Pietrasik – radca prawny i menadżer siatkarski z kancelarii Grykowski i Januszczyk Sp. p., właściciel agencji menadżerskiej Olympia Sports Management.
Absolwent WPiA UW, członek OIRP w Warszawie.  http://www.pietrasik.pl/http://www.olympia.org.pl/http://gjlegal.pl/

Mecenas reprezentuje zawodników, kluby sportowe oraz inne podmioty rynku usług i produktów sportowych. Swoich klientów reprezentuje w sporach gospodarczych, w tym w szczególności w sporach budowlanych związanych m.in. z wykonaniem infrastruktury stadionowej na Euro 2012. Pełnomocnik spółek telekomunikacyjnych (w tym podmiotów świadczących mobilne usługi dodane) oraz spółek działających na rynku reklamy.

Jakub Pietrasik jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom prawa sportowego, w szczególności dotyczących ochrony wizerunku sportowców, sponsoringu sportowego, prawnych uwarunkowań transferów zawodniczych.

Dobrze przeprowadzony transfer wymaga znajomości procedur, prawa, rynku oraz umiejętności negocjacji. Nasz gość podczas spotkania przedstawił zagadnienia:

  • charakter siatkarskiego rynku transferowego i problemy związane z wypłata ekwiwalentu szkoleniowego;
  • negocjacje kontraktów i ich wykonywanie;
  • przygotowanie profesjonalnego kontraktu zawodnika i rodzaje klauzul;
  • procedurze przed organami PZPS i związków zagranicznych;
  • zagadnienia podatkowe dotyczące sportowców;
  • opis zawodu agenta i rynku siatkarskiego w Polsce;

Wystąpienie było bardzo ciekawe, a uczestnicy dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy. Chętnie będziemy gościć pana Pietrasika ponownie.

Bardzo dziękujemy panu mecenasowi za spotkanie!