Prelegent – dr Krzysztof Wojciechowski

W panelu „Rynek transmisji wydarzeń sportowych” wystąpi również dr Krzysztof Wojciechowski.

Temat wystąpienia: Podstawy prawne ochrony „praw” do transmisji sportowych.

Krzysztof Wojciechowski – doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, radca prawny; arbiter Komisji Prawa Autorskiego; doradca zarządu Telewizji Polskiej, przewodniczący Grupy Statutowej EBU, członek jej Komisji Prawnej, Grupy ds. prawa autorskiego i Grupy sportowo-prawnej; członek Rady Międzyrządowej i Biura Rady Międzynarodowego Programu Rozwoju Komunikacji (IPDC) UNESCO; ekspert ad hoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; korespondent krajowy Instytutu Europejskiego Prawa Mediów (EMR) w Saarbrücken; uczestnik prac legislacyjnych dotyczących ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy o radiofonii i telewizji; autor monografii o telewizyjnych prawach sportowych (Widowisko sportowe w telewizji, Warszawa 2005) oraz części komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji (Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, pod red. S.Piątka, Warszawa 2014), w tym w zakresie ważnych wydarzeń i prawa do krótkich sprawozdań.

11045377_833638750008090_1586804794089106696_n