Prelegent – dr Renata Kopczyk

Kolejny prelegent, który wystąpi w panelu „Bezpieczeństwo imprez masowych” to Pani dr Renata Kopczyk. Temat wystąpienia: „Prawo międzynarodowe wobec bezpieczeństwa imprez sportowych”.

Pani doktor specjalizuje się w międzynarodowym i polskim prawie gospodarczym, prawie europejskim i szybko rozwijającej się działce prawa sportowego. Obecnie pełni funkcję zastępcy sędziego dyscyplinarnego w Polskim Związku Koszykówki. Jest także członkiem komisji prawnej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego oraz ekspertem krajowym w programie badawczym Instytutu Assera „Badanie dotyczące praw organizatorów sportowych UE”.
Dr Kopczyk jest autorką kilkunastu prawniczych publikacji naukowych (w tym monografii), głównie z zakresu międzynarodowego prawa sportowego. Jest beneficjentem licznych krajowych i międzynarodowych stypendiów oraz grantów naukowych. Aktualnie realizuje grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.

10551726_829605763744722_5609706635721612233_o

Pani doktor Renata Kopczyk jest adwokatem oraz doktorem prawa o podwójnej specjalności (prawo międzynarodowe i europejskie). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Politechnice Wrocławskiej, gdzie wykłada m.in. prawo własności intelektualnej. W ramach realizacji Grantu Narodowego Centrum Nauki współpracuje także z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia z Prawa Unii Europejskiej oraz Prawa międzynarodowego.