Prelegent: dr Karolina Tetłak

Przedstawiamy Państwu pierwszą osobę z części eksperckiej, która wystąpi w panelu: „Rynek transmisji wydarzeń sportowych” – dr Karolina Tetłak, temat wystąpienia: „Opodatkowanie broadcasting rights”.

Dr Karolina Tetłak jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności polskim, międzynarodowym i porównawczym. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportu, sportowców, organizacji sportowych oraz w problematyce opodatkowania wielkich imprez sportowych. Stypendystka FIFA. Ukończyła studia o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University.

10926265_600352476731850_7946475133631109079_o

Dr Karolina Tetlak