Przedłużenie terminu nadsyłania abstraktów

W związku z prośbami o przedłużenie terminu do nadsyłania abstraktów – informujemy, że termin ten został przedłużony. Możecie Państwo wysyłać abstrakty do 1 marca 2015 r. Przypominamy, iż konkurs dotyczy tylko części studencko – doktoranckiej.

https://www.facebook.com/events/599645726834313

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko;
2. Nazwa uczelni;
3. Stopień i rok studiów;
3. Temat pracy;

Wymogi redakcyjne:
Abstrakt nie może przekraczać 500 słów.
Tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman CE, 12 pkt .

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: ius.et.sport@gmail.com

Pragniemy również poinformować, że przewidujemy wydanie pokonferencyjnej publikacji w formie książkowej (zawierającej artykuły prelegentów, którzy wyrażą chęć partycypacji w takim przedsięwzięciu).
Koszt wystąpienia na konferencji wynosi 30 zł.