Panele studencko – doktoranckie

Organizatorzy Konferencji „Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem” przewidują panele studencko – doktoranckie.

logo

Miejsce w tych panelach przewidziane jest dla autorów najlepszych prac z dziedziny prawa sportowego. Konferencja ma charakter ogólnopolski. Zachęcamy więc studentów i doktorantów z całej Polski do nadsyłania swoich abstraktów do 22 lutego bieżącego roku.

Weryfikacji i wyboru prac dokona powołana komisja składająca się z przedstawicieli Zarządu KN „Ius et Sport” oraz co najmniej dwóch członków kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Koszt wystąpienia na konferencji wynosi 30 zł.

Pragniemy również poinformować, że przewidujemy wydanie pokonferencyjnej publikacji w formie książkowej (zawierającej artykuły prelegentów, którzy wyrażą chęć partycypacji w takim przedsięwzięciu).

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko.
2. Nazwa uczelni.
3. Stopień i rok studiów.
3. Temat pracy.
Wymogi redakcyjne:
Abstrakt nie może przekraczać 500 słów.
Tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman CE, 12 pkt .

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: ius.et.sport@gmail.com
Termin ostateczny nadsyłania prac to 22 lutego 2015 r.