#LetFootballWin – Historia postępowania odwoławczego Legii Warszawa

W czwartek po raz kolejny gościem spotkania organizowanego przez Ius et Sport był Jakub Laskowski, pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych i Projektów Biznesowych Legii Warszawa. Temat – postępowanie odwoławcze w UEFA na przykładzie kazusów Legii – przyciągnął liczną widownię.

Mecenas rozpoczął od przedstawienia procedur postępowań przed UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body oraz organem odwoławczym od CEDB – UEFA Appeals Body, posiłkując się właściwymi przepisami z Disciplinary Regulations, dokumentu stanowiącego wykonanie 56. artykułu statutu UEFA, określającego szczegółowo zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymierzanie sprawiedliwości.

Omówił też oczywiście kwestię odwołań do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie (Court of Arbitraton for Sport), którą reguluje UEFA Statutes określając, od których decyzji Appeals Body i na jakich warunkach można odwołać się do CAS.

Nasz gość najpierw omówił postępowanie odwoławcze w sprawie Legia vs Celtic Glasgow. Wśród przesłanek, na które powołał się warszawski klub, znalazły się strata finansowa w związku z walkowerem, kwestia niespójności przepisów w regulacjach UEFA, których wykładnia mogłaby wskazywać na faktyczne odbycie kary przez Bereszyńskiego mimo niezgłoszenia go na mecze z St. Patrick’s, dobra wiara warszawskiego klubu i fakt, że wejście zawodnika w 87. minucie nie miało wpływu na wynik spotkania (nadrzędne znaczenie wyniku sportowego jest wymieniane w odpowiednich przepisach UEFA). Dodatkowo podniesiono przesłankę zbytniego formalizmu, która podobno wiele razy pojawiała się już w szwajcarskim orzecznictwie oraz, sumując to wszystko, sprzeczność z zasadą proporcjonalności zastosowanego przez UEFA środka wobec skali przewinienia Legii. Jak wiadomo, CEDB oraz AB podtrzymały jednolite stanowisko, a obecnie sprawę rozpatruje CAS (co istotne, przepisy pozwalają Trybunałowi Arbitrażowemu, w nagłych przypadkach i na wniosek, w bardzo krótkim czasie orzec zastosowanie środka tymczasowego – w postaci dopuszczenia Legii do IV rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów – lub wstrzymać wykonanie decyzji odwoławczej; CAS niestety nie skorzystał z tej dyspozycji). Obecnie Legia walczy o odszkodowanie. Sędziowie rozpatrujący sprawę przyznają, że z taką nie mieli jeszcze do czynienia.

Nasz prelegent opowiedział również o sprawach Legii związanych z przewinieniami dotyczącymi rasizmu, szczególnie o najświeższej z Lokeren. Tutaj skupił się na art. 14 UEFA Disciplinary Regulations, procedurze „trzech kroków” karania rasistowskich zachowań, a także roli organizacji Football Against Racism in Europe, która współpracuje w tych kwestiach z UEFA. Karane przewinienia są często absurdalne – mecenas Laskowski wymienił chociażby karę poniesioną przez Legię za vlepkę znajdującą się ok. 100 metrów od stadionu. Mówił również o katalogu symboli uznawanych przez FARE za rasistowskie.

Obecnie władze Legii rozważają odwołanie w sprawie Lokeren, aczkolwiek ciężko będzie ustalić tożsamość osób, które dopuściły się ‘monkey chanting’ z powodu słabej jakości nagrań z monitoringu.