Jurysdykcja Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN – dr Andrzej Bielecki (29.10.2014)

29 października 2014 r. odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Bieleckim – doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor jest także arbitrem i członkiem prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN rozpatruje sprawy dotyczące sporów majątkowych pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, menedżerami i trenerami.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu!


Zdjęcie 29.10.2014 - 1 Zdjęcie 29.10.2014-2 Zdjęcie 29.10.2014-3