Rok akademicki 2014/2015 – ruszamy!

Rozpoczął się rok akademicki 2014/2015. Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym. Czas na pierwsze spotkanie merytoryczne!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Andrzejem Bieleckim – doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor jest także arbitrem i członkiem prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Szczegóły na temat spotkania dostępne na na serwisie Facebook.